นโยบายการละเมิดผู้อื่นในเกม

นโยบายการละเมิดผู้อื่นในเกม

นโยบายการละเมิดผู้อื่นในเกมนี้ มีผลตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2016
หากพบว่าผู้เล่นใด ละเมิดนโยบายเหล่านี้ ต้องได้รับบทลงโทษ ตามที่ได้ระบุไว้

บทลงโทษที่ระบุข้างล่าง คือ บทลงโทษที่อาจใช้กับบัญชีของคุณ หากคุณถูกพบว่า มีส่วนร่วม หรือ พยายามกระทำผิด ดังต่อไปนี้

รายงานและการสำรวจทั้งหมด ของการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด โดย ทีมBloodline SEA

ความหมาย และ ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

  • เมื่อบัญชีของผู้เล่น Bloodline SEA ถูกระงับ ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเกมได้
  • ทุกๆ การตัดสินใจของ ทีม Bloodline SEA ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • จะไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

การเรียกคืนเงิน / การโกง

Ref No. การละเมิดผิด ความผิด
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
การเรียกคืนเงิน / การโกง
BL-CHB-01 การยกเลิกรายการซื้อที่สำเร็จแล้ว โดยต้องการเงินคืน ทั้งที่ได้รับเงินคืนบัญชีนั้นๆ ไปแล้ว โดยที่ได้รับไอเท่มต่างๆ ในเกม ระงับบัญชีเกมถาวร จนกว่าผู้เล่นจะมีการแก้ปัญหา กับ Cherry Credits

การเรียกคืนบัญชี ผู้เล่นต้องเติมเงินที่ค้างอยู่ให้ครบ รวมทั้ง ค่าดำเนินการ USD 15.00 หรือ ผู้เล่นสามารถเลือกให้บัญชีของตนเองถูกลบ เพชรที่เคยซื้อไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนได้

การแสวงหาผลประโยชน์จากเกม

Ref No. การละเมิดผิด ความผิด
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
การแสวงหาผลประโยชน์จากเกม
BL-GEP-01 แสวงหาสิทธิประโยชน์จากผู้เล่นอื่นๆ โดยใช้ประโยชน์จาก ช่องว่างของเกม, โปรแกรมจากบุคคลที่สาม หรือไฟล์เกมที่ถูกปรับแต่ง ระงับบัญชีเกมถาวร

โฆษณา

Ref No. การละเมิดผิด ความผิด
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
โฆษณา
BL-ADV-01 โปรโมทและ โฆษณา การแฮกเว็บไซต์ และ/ หรือ แฮกผลิตภัณฑ์ ระงับบัญชีเกม ชั่วคราว เป็นเวลา (3) วัน ระงับบัญชีเกมถาวร

การหลอกลวง

Ref No. การละเมิดผิด ความผิด
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
BL-SCM-01 ปลอมตัวเป็นพนักงาน Cherry Credits เพื่อหลอกลวงผู้อื่น ระงับบัญชีเกม ชั่วคราว เป็นเวลา (3) วัน

(ผู้เล่นมีเวลา 3 วัน ในการเปลี่ยนชื่อ หลังจากการระงับ 3 วันผ่านไปแล้ว ผู้ใดไม่ทำตาม จะถูกระงับบัญชีเกม ถาวร)
ระงับบัญชีเกมถาวร

การซื้อขายบัญชี

Ref No. การละเมิดผิด ความผิด
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
การซื้อขายบัญชี
BL-TRN-01 การโอนชื่อบัญชีเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นไอเท่มในเกม หรือ เงินตราที่ใช้ในชีวิตจริง ระงับบัญชีเกม ชั่วคราว เป็นเวลา (3) วัน ระงับบัญชีเกมถาวร

ชื่อที่ไม่เหมาะสม

Ref No. การละเมิดผิด ความผิด
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ชื่อที่ไม่เหมาะสม
BL-INP-01 ใช้ชื่อที่ล่อแหลมต่อภาษาทางเพศ, เหยียดเชื้อชาติ หรือ ชื่อที่มีความหมายละเมิดผู้อื่นและ/ หรือ ไม่เหมาะสม ชื่อใหม่จะถูกให้ใช้แบบสุ่ม
ระงับบัญชีเกม ชั่วคราว เป็นเวลา (3) วัน ชื่อใหม่จะถูกให้ใช้แบบสุ่ม